لینک دانلود فایل پروپوزال ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پروپوزال ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:مبارزه با فساد اداری,فساد اداری در سازمانهای دولتی,مبارزه با فساد اداری در ایران,راهکارهای مبارزه با فساد اداری,شیوه های مبارزه با فساد اداری,راهکار های مبارزه با فساد اداری,راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی,راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش هاي اسلامي,آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران,پروپوزال فساد اداری,پروپوزال راهکارهای مبارزه با فساد اداری

پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می‌باشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهاد‌های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه‌های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرند ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهاد‌های مبارزه با فساد قرار بگیرند، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوه‌های کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد.

برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.

این پایان نامه در مورد فساد اداری می باشد.و در آن به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازیم.در ابتدا پس از علل و عوامل فساد، تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان مورد بررسی قرار می گیرد .سپس راهکارهای مبارزه با فساد اداری بصورت کامل و به تفکیک متغییرهای پژوهش مورد تشریح قرار می گیرد.

چکیده

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقيق باتوجه به هدف از تحقيق كاربردي و با توجه به نحوه ي گرد آوري داده ها از نوع توصيفي همبستگی است. در اين تحقيق براي گرد آوري داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، كنترل و نظارت.


فهرست مطالب

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی 1

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 7

1-1) مقدمه 8

1-2) بیان مسئله 9

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 12

1-4) مدل مفهومی پژوهش 13

1-5) اهداف مشخص پژوهش 15

1-5-1) هدف آرمانی 15

1-5-2) هدف کلی 15

1-5-3) هدف کاربردی 15

1-5-4) اهداف ویژه 15

1-6) سوالات پژوهش 16

1-7) فرضيه‏هاي پژوهش 16

1-8 ) قلمرو تحقيق 17

1-9) تعريف واژ‏گان کلیدی2 17

1-9-2)تعریف مفهومی 18


3-2 ) روش تحقيق 111

3-2-1) نوع روش تحقیق 112

3-2-1-1)روش تحقیق برحسب هدف: 112

3-2-1-2)روش تحقیق برحسب نحوه گردآوری داده ها و نحوه اجرا: 113

3 -3 ) مراحل انجام تحقیق 113

3-4) روش های جمع آوری اطلاعات 114

3-4-1) مطالعات کتابخانه ای: 115

3-4-2) پرسش نامه: 116

جدول3-1عوامل و تعداد سوالات پرسشنامه 117

3-5 ) متغیرهای تحقیق: 117

3-5-1 ) متغییر وابسته تحقیق: 118

3-5-2 ) متغییر مستقل تحقیق: 118

3-6) مدل مفهومی 119

3-7 ) ويژگيهای فنی و ابزاری اندازه گیری 121

3-7-1) روایی (اعتبار) تحقیق 121

3-7-2 ) پایایی تحقیق 122

3-8) جامعه و نمونه آماری 125

3-9) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:

3-10) خلاصه


منابع فارسی

منابع انگلیسیEnglish Resources

منابع اینترنتی


ادامه مطلب و دریافت فایل

پروپوزال ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان:مبارزه با فساد اداری,فساد اداری در سازمانهای دولتی,مبارزه با فساد اداری در ایران,راهکارهای مبارزه با فساد اداری,شیوه های مبارزه با فساد اداری,راهکار های مبارزه با فساد اداری,راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی,راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش هاي اسلامي,آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران,پروپوزال فساد اداری,پروپوزال راهکارهای مبارزه با فساد اداری

الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت:مبانی نظری فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,پایان نامه فرهنگ سازمانی,عوامل موثربرفضای فرهنگی یک سازمان,فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت,ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت,الگوهای شناخت فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت

ارائه روشی جهت تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک:روانی بتن,بتن پلاستیک,دیوار آب بند بتن پلاستیک,دانلود پایان نامه طرح اختلاط بتن پلاستیک,کنترول تراوش آب از پی سد,روشهای اجرایی دیوارهای آب بند,ارائه روشی جهت تعیین طرح اختلاط بتن پلاستیک,دانلود پایان نامه رشته عمران

مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پیش بینی نرخ آن با استفاده از تکنیکهای پیشرفته داده کاوی:عوامل موثر بر قیمت طلا,عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران,پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی,ارائه مدل پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی,استفاده از داده کاوی در پیش بینی قیمت طلا,مبانی نظری داده کاوی,مبانی نظری پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی,مبانی نظری ارائه مدل پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی

ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان:رضایت مشتری,رضایت شغلی کارکنان,عوامل موثر بر رضایت مشتری,عوامل موثر بر رضایت شغلی,رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری,عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان,پایان نامه رضایت شغلی کارکنان,پایان نامه عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان,پایان نامه رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری,,,

بررسی زمین شناسی و اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی:زمین شناسی,اقلیم شناسی,اشکال فرسایشی,حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی زمین شناسی و اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی,بررسی زمین شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی اقلیم شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز

مدیریت آشوب در عصر جهانی شدن كسب و كار:جهانی شدن,مدیریت آشوب,جهانی شدن كسب و كار,دانلود مقاله مدیریت آشوب در عصر جهانی شدن كسب و كار,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت

مطالعه مقایسه ای موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی:موتورهای کاوش,ابر موتورهای کاوش,بازیابی اطلاعات کشاورزی,مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش,مطالعه مقایسه ای موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی,دانلود مقالات مهندسی کشاورزی

مبانی نظری انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاه:ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان,شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان,شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد,مدل های نوین ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد هیات علمی دانشگاه,سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی

تغییرات محیطی و بازار تعیین کننده استراتژیک درکمپانی‌های رسانه‌ای:محصولات رسانه‌ای,کمپانی‌های رسانه‌ای,بازار تعیین کننده استراتژیک,دانلود مقالات رشته مدیریت رسانه,دانلود مقالات مدیریت رسانه,خرید مقالات مدیریت رسانه,سیستم همکاری در فروش فایل